سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#چشمانت» ثبت شده است


من به چشمان خیال انگیزت...معتادم
ودراین راه تباه
عاقبت...هستی خودرا دادم ...


#حمید_مصدق

مسعود ...


غوّاص که نیستم
به اعماق دعوت‌اَم می‌کنی.
من

به همین نشستنْ کنارِ ساحلِ چشم‌هاتْ قانع‌اَم..!

#رضا_کاظمی

مسعود ...


من با چشم تو شعر می گویم
تو با شعر من به چشم می آیی
این به آن دَر ...

مسعود ...


نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمک هایت
الفبای دلت معنای «نشکن!» را نمی فهمد ...

مسعود ...