سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#مادر» ثبت شده است


مادرم فرشته است، ولی هیچوقت ندیده ام پرواز کند
زیرا به پایش
من را بسته بود
خواهرم را...
برادرم را...
پدرم را...
و همه ی زندگی اش را...

مسعود ...


خنده های "تو"
کودکیم را به من می بخشد
و آغوش "تو"
آرامشی بهشتی
و دست های "تو"
اعتمادیست که به انسان دارم 

چقدر از نداشتنت میترسم ...


 #ا_ن

مسعود ...

کاش میشد لاغر کنم خیلی لاغر… 
بیست کیلو بشم! 
ده کیلو بشم! 
نه! … … 
سنگینه براش… 
پنج کیلو شم … 
تا دوباره برم رو " پاهای مــامــانم " بخوابم …!

مسعود ...