سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#فقر» ثبت شده است


کانـــدیدا، رأی آورد!
تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد!
شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد!
کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد!

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند
کـــــــــودکی که همیشه بهترین "ســــــوژه" است ...

مسعود ...

از پسرک فقیر پرسیدند :
تا بحال دروغ گفته ای ؟ پسرک گفت :
دروغ هایم زمانی شروع شد که :
موضوع انشایم این بود:
تابستان را چگونه گذرانده اید ..؟

مسعود ...


شاید 
کسی 
جایی
دعا می کند 
برف نبارد
بخاطر پاهای کوچکش ...

#س_ح_د

مسعود ...


دیشب گرسنه بود ، دختری که مُرد

چه آسان به خاک پس دادیمش !


عجـــب صبـــــــری خــــــدا دارد . . .

مسعود ...