سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#تورا» ثبت شده است


تورا
"مه گرفت "
از من

در پیچ یک جاده برفی...

مسعود ...


چگونه پیدایت کنم ؟
وقتی به یاد نمی آورم
چگونه گُمت کرده ام ...


#گروس_عبدالملکیان

مسعود ...