سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۸۸ مطلب با موضوع «دل آرام ...» ثبت شده استهمیشه ارامش در داشتن نیست !!
گاهی ارامش در دیدن است ...‍

مسعود ...


دلم
آرامـش می خـواهـد ...
شده بـه انـدازه ی خوردن ِ یـک فنـجان چـای
کـوتـاه بـاشد ...!!
 
مسعود ...


دنیا 
و 
ارزوهایم ...

گرچه کوچکند 
ولی 
زیبایی به بزرگی نیست...
بهشت می تواند به اندازه کف دستت باشد ...

مسعود ...


تنها برخی از آدمها

باران را احساس می کنند

بقیه فقط خیس می شوند ...

مسعود ...


شلوغ است
خیلی شلوغ
پیدایش نمی کنم 
نمی دانم کجا گذاشتم 
سادگی را می گویم

باید بگردم
مطمئنم همین جاهاست ...

مسعود ...


محرمِ تن بودن،
با مَحرمِ دل شدن،
تفاوت دارد ..!


جواد مجابی

مسعود ...


به عشقت هرکسی شاعر شد از میدان به در کردم
زمانــــی مــــــولوی و این اواخر هم پنـــــــــاهی را !

#سورنا_جوکار

مسعود ...


کسی که چشم به راهه از کسی که تو راهه خسته تره ...

مسعود ...


به اخمت خستگی در می رود ، لبخند لازم نیست ،
کنار سینی چای تو اصلاً قند لازم نیست ...

#بهمن_صباغزاده

مسعود ...


تاریخ را کنار بگذار ...
جغرافیـــــــــا مهمتر است 

تو کجـــــــایی ؟

مسعود ...