سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۸۲ مطلب با موضوع «آرامش» ثبت شده استهمیشه ارامش در داشتن نیست !!
گاهی ارامش در دیدن است ...‍

مسعود ...فکر می کنم 
پاییز سرزمین بزرگیست...
سال هاست در پاییز کسی را گم کرده ام 

که پیدایش نمی کنم ...

مسعود ...


اگر این چشمه خیال نبود
از خلوت ِ پنجره
دق می‌کردیم ...
مسعود ...چون پروانه ای بود
که از گل صورت تو
بر می خواست
و بر پنجره دل من
می نشست....


بیژن جلالی

مسعود ...


کودکی هایم اتاقی ساده بود

قصه ای ، دور ِ اجاقی ساده بود....

ساده بودن عادتی مشکل نبود

سختی نان بود و باقی ساده بود....

 

قیصر امین پور

مسعود ...


دلم
آرامـش می خـواهـد ...
شده بـه انـدازه ی خوردن ِ یـک فنـجان چـای
کـوتـاه بـاشد ...!!
 
مسعود ...


می شود از ردِ باران رفت
می شود با سادگی آمیخت ....

مسعود ...


مادرم فرشته است، ولی هیچوقت ندیده ام پرواز کند
زیرا به پایش
من را بسته بود
خواهرم را...
برادرم را...
پدرم را...
و همه ی زندگی اش را...

مسعود ...


دنیا 
و 
ارزوهایم ...

گرچه کوچکند 
ولی 
زیبایی به بزرگی نیست...
بهشت می تواند به اندازه کف دستت باشد ...

مسعود ...


صبح ها که از خواب بیدار می شوید، 
دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید. 
قول می دهم … 
خورشید درخشان تر، پرنده ها خوش آوازتر، 
مردم مهربان تر و حتی کسب و کارتان پربرکت تر خواهد شد ...

مسعود ...