سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#آرامش» ثبت شده استهمیشه ارامش در داشتن نیست !!
گاهی ارامش در دیدن است ...‍

مسعود ...


صبح ها که از خواب بیدار می شوید، 
دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید. 
قول می دهم … 
خورشید درخشان تر، پرنده ها خوش آوازتر، 
مردم مهربان تر و حتی کسب و کارتان پربرکت تر خواهد شد ...

مسعود ...


شلوغ است
خیلی شلوغ
پیدایش نمی کنم 
نمی دانم کجا گذاشتم 
سادگی را می گویم

باید بگردم
مطمئنم همین جاهاست ...

مسعود ...


روی کره زمین چه چیز میتواند مجلل تر از یک صندلی راحتی، یک کتاب و یک فنجان چای باشد ...

مسعود ...