سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#ساعت» ثبت شده است


هر لحظه دم از نفاق با هم بزنند
یا حرفی از این سیاق با هم بزنند

یک بار نشد عقربه های ساعت
یک دور به اتفاق با هم بزنند ...


بیژن ارژن

مسعود ...


آدم ها آنقدر زود عوض می شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...

مسعود ...


با یک دست
ساعت را کوک می کنم
با دست دیگرم
عقربه هایش را لمس...
آیا زمان
دست های ما را
به یاد خواهد داشت؟

مسعود ...