سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است


مهربانی 
همچون
کودکی 

تنهاست...

مسعود ...


اگر این چشمه خیال نبود
از خلوت ِ پنجره
دق می‌کردیم ...
مسعود ...چون پروانه ای بود
که از گل صورت تو
بر می خواست
و بر پنجره دل من
می نشست....


بیژن جلالی

مسعود ...


گاهی
خوشی های کوچک زندگی
درآینده به بزرگترین حسرتهای زندگی تبدیل خواهند شد ...

مسعود ...دلم برای کودکی

خنده های الکی

تنگ شده...

برای محله قدیمیمان...

دلم برای پیرمرد چرخ فلکی 

که مرا چندروز پشت پنجره منتظر می گذاشت 

تنگ شده...

کجایی پیرمرد...؟!!!

مسعود ...


کودکی هایم اتاقی ساده بود

قصه ای ، دور ِ اجاقی ساده بود....

ساده بودن عادتی مشکل نبود

سختی نان بود و باقی ساده بود....

 

قیصر امین پور

مسعود ...


جز خاطره هر که رفت
دگر باز نیامد ...

مسعود ...


دلم
آرامـش می خـواهـد ...
شده بـه انـدازه ی خوردن ِ یـک فنـجان چـای
کـوتـاه بـاشد ...!!
 
مسعود ...