سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۱۳ مطلب با موضوع «فقر...» ثبت شده است


کودکی هایم اتاقی ساده بود

قصه ای ، دور ِ اجاقی ساده بود....

ساده بودن عادتی مشکل نبود

سختی نان بود و باقی ساده بود....

 

قیصر امین پور

مسعود ...


کانـــدیدا، رأی آورد!
تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد!
شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد!
کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد!

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند
کـــــــــودکی که همیشه بهترین "ســــــوژه" است ...

مسعود ...


باران میبارید …
از درزهای کفش کهنه کودکی سردی باران را … وقتی که از کنار نانوایی رد میشد …
از نگاه ناتوان برای خرید نان داغ ، عشق را دیدم که در چشمانش به مروارید شبیه تر بود !!!
خدایا به آسمانت چیزی بگو ..!

مسعود ...


آهای سرنوشت اسکار حق توست !!

سال هاست که مارا فیلم کرده ای ...

مسعود ...

از پسرک فقیر پرسیدند :
تا بحال دروغ گفته ای ؟ پسرک گفت :
دروغ هایم زمانی شروع شد که :
موضوع انشایم این بود:
تابستان را چگونه گذرانده اید ..؟

مسعود ...


جیب احساسم را 
دست تقدیر زده
مانده یک سکه فقط 
دل خوش سیری چند ...

مسعود ...


شاید 
کسی 
جایی
دعا می کند 
برف نبارد
بخاطر پاهای کوچکش ...

#س_ح_د

مسعود ...


چگونه پیدایت کنم ؟
وقتی به یاد نمی آورم
چگونه گُمت کرده ام ...


#گروس_عبدالملکیان

مسعود ...


بیا 
بنشین...
زیاد سخت نگیر ...
امشب ...
یک دنیا 
"سادگی "
مهمان منی ...

#س_ح_د

مسعود ...


آخــریـن بـــرگــــــِ ـ ـ ـ سفرنـامه ی بــاران این است : * کـه زمـیـــن چـرکیـــن اسـتــــــــ . . .! 


م_ش_ک

مسعود ...