سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#گنجشک» ثبت شده است


حرفهای دلم را به خرده نان های حیاطمان می زنم
شاید گنجشک ها هضمشان کنند..!

مسعود ...


مثل گنجشکها دوست دارمت...
مثل گنجشک هایی
که میدانند پای کدام پنجره ای ،
نزدیک کدام درخت...
مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی
میمانم پشت شیشه ، زیر برف و یخ میزنم از شب!
من گنجشکم!
مثل گنجشک ها دوست دارمت....
دانه بریزی
یا نریزی ...


مسعود ...


جا برای من گنجشک زیاد است ولی
به درختان خیابان تو عـادت کردم ...

مسعود ...