سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#زمستان» ثبت شده است


خیلی ازیخ کردن های ما ازسرما نیست…

لحـــــــــــــن بعضیها

زمستونیه …

مسعود ...


هنوز نیامده‌ای اما
از پلک من بـــرف می‌بارد
کجایی زمستان ؟
برای هوای گرفته‌ی قلـــــبم
بهانه می‌خواهم ..!

مسعود ...


عاشق زمستان و برفم، او را نمی دانم... .

من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم...!

مسعود ...