سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۱۸۴ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است


کاش ماه میدانست
از بین این همه ستاره و سیاره
فقط یکی مشتریست …

مسعود ...


اگه دیدی آدمی با تنهاییش خوشتره !
بدون راز قشنگی تو دلش داره
و
اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی ،
بدون تو از رازش قشنگتری ...

مسعود ...


می خواهم 
هابیل این قصه باشم 
سنگ را محکم تر بزن برادرم ..!

مسعود ...


انقدر سبکم
که با گرفتن نخ یک بادکنک هم پر می کشم...
فقط این زمین لعنتی 

به پایم زنجیر شده ...

#س_ح_د

مسعود ...


از پله های باران پایین می اید  
در هوای جمعه ای ابری
ومن باز تر از همیشه 
اغوشم را باز می کنم
برایت ای باران جمعه ...

مسعود ...


جیب احساسم را 
دست تقدیر زده
مانده یک سکه فقط 
دل خوش سیری چند ...

مسعود ...


عشق قابیل است؛
قابیلی که سرگردان هنوز
کشته خود را نمی داند کجا پنهان کند ..!

#نجمه_زارع

مسعود ...


باران نباش 
تا با التماس به شیشه بکوبی که نگاهت کنند
ابر باش
که با التماس نگاهت کنند که بباری ...

مسعود ...


عمر کوتاه است
فرصت نگاه کردن از تمام پنجره های زندگی را ندارم
تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره نگاه کنم
پنجره عشق
چون رو به خدا باز می شود
ان طرف پنجره هر لحظه خدا مرا می نگرد ...

مسعود ...


من به چشمان خیال انگیزت...معتادم
ودراین راه تباه
عاقبت...هستی خودرا دادم ...


#حمید_مصدق

مسعود ...