سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#کودکی» ثبت شده استدر جهان چیزی زیباتر از دست و پای ظریف و گلی رنگ کودک نیست.

نوتردام دوپاری - ویکتور هوگو

مسعود ...

مهربانی 
همچون
کودکی 

تنهاست...

مسعود ...دلم برای کودکی

خنده های الکی

تنگ شده...

برای محله قدیمیمان...

دلم برای پیرمرد چرخ فلکی 

که مرا چندروز پشت پنجره منتظر می گذاشت 

تنگ شده...

کجایی پیرمرد...؟!!!

مسعود ...


دختر است دیگر 
بابایش ،نباشد زمین میخورد ...

مسعود ...


هنوزم هم
قل می خورد
چرخ کهنه کودکی هایم
در جاده خاطره
و چه شیب تندی دارد این جاده...؟!!!
پای دلت هی سر می خورد ...

مسعود ...


زندگی است دیگر
بالا بروی پایین بیایی باید زندگی اش کنی ..!

مسعود ...


دلم 3 چرخه کودکیم را می خواهد...
دلم مادر بزرگم را می خواهد...
هم بازی های کودکیم را می خواهد...
و...
ولی افسوس...
دیوار زمان دیوار بلندیست و
من اینور دیوار زمان گیر کرده ام....
به ناچار به همین خواستن های الکی دل خوشم ...

س_ح_د

مسعود ...


درآشفته بازار این روزها
که همه فروشنده اند...
من خریدارم...!!!

کودکی ام را
به هر قیمتی ...

#س_ح_د

مسعود ...


دنیای زیبای کودکی دنیای زیباییست کاش میشد آنرا تکرار کرد...

مسعود ...


من 

خودم 

کـــــودکـــیـم 

وجــــدانـــــــم 

روحـــــــم 

هــــمــــگـــــی بــــا هـــمــــیـــــم . . . 
و عــــجــــب زنــــــدگـــــی جــــالــــبــــی داریــــم مــــا یــــک نـــفــــر…

مسعود ...