سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#پاییز» ثبت شده استفکر می کنم 
پاییز سرزمین بزرگیست...
سال هاست در پاییز کسی را گم کرده ام 

که پیدایش نمی کنم ...

مسعود ...


تقصیر تو نیست
هر چه هست 
زیر سر پاییز است
تا دل 
بی اگر و امایی تنگ تو شود ...

مسعود ...