سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#عشق» ثبت شده است

منظورت از کنایه زدن چیست خوب من؟
گاهی کمی ملاحظه بد نیست خوب من

مسعود ...


ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌
عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌ ...

مسعود ...


من ایستاده بودم
و او در انتهای باغ 
داس گیسوانش در دست 
می چید
می چید
هر انچه را که من 
کاشته بودم از عشق 
در این سالها ...

#س_ح_د

مسعود ...


کاش کسی بود 
که خط دلت را 
از چشمانت می خواند ...

#س_ح_د

مسعود ...


خداوند روز اول آفتاب را آفرید،. 
روز دوم دریا،. 
روز سوم صدا را،.
روز چهارم رنگها را،. 
روز پنجم حیوانات ،.
روز ششم انسان را،. 
و روز هفتم خداوند اندیشید دیگر چه چیزی را نیافریده است؟

پس تــــــو را برای من آفرید ...

مسعود ...


بعـــضی ها 
عجــــیب حادثه هایی بی تکـــرارند ...

مسعود ...


ملوانی شوریده 
خلبانی سر به هوا 
شاعری عاشق 
قصابی دل رحم 
کارگری ساده ... 

آدم های زیادی در من هستند 
که عاشق هیچ کدامشان نیستی ...


#جلیل_صفربیگی

مسعود ...


عشق یک حس مه آلود است
انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

مسعود ...


گاه بی دل و دماغ میکند

گاه شور و شوقِ کار میشود

عشق تو

هر دقیقه ای به شیوه ای

در نهانم آشکار میشود

مسعود ...


اگر بیشعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است:
می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق !

{عشق بدون اخلاق حیوانیت است ...}

مسعود ...