سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#دنیا» ثبت شده است


نمی دانم کی 
ولی می دانم 
کجا خودم را گم کردم
در 
گوشه ترین گوشه ی دنیا ...

مسعود ...


امروز
از تمام دنیا 
یک لیوان چای داغ
و یک
صبح بخیر
"تو"
برایم کافیست ...

مسعود ...


اینجا دنیاست!
بهشت نیست؛ پس توش دنبال جاودانگی نباش
جهنم نیست؛ پس هیچوقت ناامید نباش ...

مسعود ...