سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#نسل» ثبت شده است


گمشده این نسل نه اعتماد است نه اعتقاد
اما افسوس
نه براعتماد اعتقادیست
نه بر اعتقاد اعتمادی...


مسعود ...